Nakládání s odpady

Firma Alferi, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům:

  - zpracování provozních řádů pro zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů

  - zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení

  - zpracování plánu odpadového hospodářství, případně dalších dokumentů apod.

  - poradenství při nakládání s odpady, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.

  - poradenství při využívání a odstraňování odpadů sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti nakládání s odpady a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi.


  - zastupování zákazníka při jednání s úřady a při kontrolách v oblasti nakládání s odpady

  - návrh optimalizace nakládání s odpady v podmínkách zákazníka

  - zprostředkování prodeje odpadu velkoodběratelům za výhodnějších cenových podmínek.